با اساتید ما آشنا شوید

 

اساتید

داوطلب گرامی به آکادمی احمدانی | برگزار کننده دوره های مجازی قرآنی خوش آمدید

شیخ محمد کنگانی
کارشناس ارشد تفسیر و قراآت
شیخ عادل دربه
کارشناس قراآت
شیخ احمد سعادی زاده
کارشناس دعوت و اصول دین
شیخ عارف پیر گوچی
کارشناس قراآت
شیخ سینا محمدی
کارشناس قراآت

برگزار کننده دوره های مجازی قرانی

 

آکادمی احمدانی