دوره مجازی مکتبخانه

۲۰۰,۰۰۰ تومان

دوره مکتبخانه مجازی در دو ماه و ۲۵ جلسه برگزار می گردد

متقاضیان در رده های مختلف سنی ، با توجه به میزان قرائت سطح بندی می شوند.
در این دوره به مبانی اولیه تجوید ، رو خوانی و روانخوانی و تلفظ صحیح حروف پرداخته می شود.

60 در انبار

توضیحات

دوره مکتبخانه مجازی در دو ماه و ۲۵ جلسه برگزار می گردد

متقاضیان در رده های مختلف سنی ، با توجه به میزان قرائت سطح بندی می شوند.
در این دوره به مبانی اولیه تجوید ، رو خوانی و روانخوانی و تلفظ صحیح حروف پرداخته می شود.