آکادمی احمدانی خنج برگزار میکند ثبت نام مکتبخانه آنلاین۱۴۰۳ ویژه کودکان و

ثبت نام دوره سوم آکادمی احمدانی شروع شد

داوطلبان گرامی به آکادمی قرآنی احمدانی خنج خوش آمدید آکادمی احمدانی یکی از

شرایط اعطای مدرک پایان دوره سطح یک

شرایط اعطای مدرک پایان دوره سطح یک: کسب نمره قبولی در آزمون

اطلاعیه درباره دوره های آکادمی احمدانی

باسلام داوطلبان گرامی به آکادمی قرآنی احمدانی خنج خوش آمدید آکادمی احمدانی